Cách Khắc Phục Camera Ezviz Bị Gán Vào Tài Khoản Khác

Mời các bạn tham khảo Video:

Cách Khắc Phục Camera Ezviz Bị Gán Vào Tài Khoản Khác

Camera Ezviz Bị Gán Vào Tài Khoản Khác – Cách Khắc Phục?

+++++++++

Hướng dẫn:

– Reset Camera Ezviz

– Hướng dẫn cấu hình các camera EZVIZ không có cổng mạng bằng chế độ AP mới trên phần mềm EZVIZ 3.9.0.

– Dùng khi camera đã gán vào tài khoản khác, mình bắt wifi để dùng Hik-connect xóa thiết bị khỏi tài khoản cũ

– Xóa tài khoản camera ezviz cũ

+++++++++++++++++++++++++++++++++

TỔNG HỢP VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: https://youtu.be/QTu9um5hZrk


🏡 EZVIZ VIỆT NAM
🌎 Website: https://ezvizvietnam.vn/
☑ Facebook: https://www.facebook.com/ezvizvietnam.vn
☑ Instagram: https://www.instagram.com/ezvizvietnam/
☑ Subscribe Kênh YouTube EZVIZ Việt Nam: https://www.youtube.com/ezvizvietnam

Trả lời